Батьки (Тетяна Рац) 

У главі «Батьки» автор Емма Піньковська розкриває, якими якостями повинні володіти відповідальні громадяни, щоб їх нащадки були здоровими і фізично, і морально.

Якщо підходити до цього питання принципово, то мають право бути батьками, учителями, цілителями і суддями тільки люди освічені, аристократичні в манерах і доброзичливі в думках. Які судять суворо спочатку себе, потім – інших, люблять «ближнього, як себе самого». Здібні зцілювати раз і назавжди від недуг, попереджаючи ускладнення і повторення хвороби (1, с. 404).

Батьками у духовному сенсі можна бути також для дітей, яких усиновили, для похресників, для послідовників у твоїй справі., а отже, всі громадяни країни повинні перейматися питаннями виховання зростаючого покоління.

Причинами аномалій у розвитку дітей автор вважає порушення законів та заповідей, які даються для еволюційного розвитку людства. Хтось порушує закон любові. Не може полюбити ближнього, не може пробачити ворога (1, с.404).

Автор говорить про один із шляхів збільшення кількості доброзичливих людей – це шлях самопізнання, який передбачає докладання зусиль, щоб стати учителем, цілителем та суддею в першу чергу самому собі. Самодостатня людина має можливість покращити генофонд свого роду.

Для майбутніх батьків, які вирішили продовжити рід, насамперед важливо врахувати наступні фактори:

  1. Досягнення статевого віку.
  2. Фізичне здоров’я.
  3. Наявність самостійності.
  4. Наявність емоційної врівноваженості.
  5. Наявність освіти.
  6. Свідоме бажання мати сім’ю.
  7. Свідома батьківська відповідальність (1, с. 405).

Крім громадянських і моральних законів є ще вищі закони, духовні, Божественні.

Автор пропонує для відповідальних батьків правила, виконання яких дасть можливість не порушувати генетичний код людства:

Хочеш мати здоровіших нащадків? Будь здоровим сам!

Хочеш мати доброзичливих дітей? Пізнай почуття міри, справедливості і прощення, та передай це дітям!

Хочеш мати розсудливих дітей? Прищепи любов до пізнання, повагу до минулого, самостійність в прийнятті рішень!

Хочеш, щоб діти радували тебе та оточуючих? Навчися сам та передай свій досвід про те, як спокійно ставитися до кожного вдалого дня і як отримати позитивний досвід з будь-якої невдачі.

Хочеш мати духовно освічених дітей? Навчи їх любити Бога, який живе у серці (1, с. 406).

Література

  1. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 3. «Детектор лести». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. 436 с. + 3 таблицы.