ЧИ МОЖНА БУТИ БАГАТИМ І ЧЕСНИМ?

по главі «Бути чи не бути» з книги Е. Піньковської «Детектор лестощів»)

Северинчук Людмила

  У главі «Бути чи не бути?» в книзі Емми Піньковської «Детектор лестощів» (с. 281-283) викладені роздуми автора у пошуку відповіді на запитання «Чи можна бути багатим і чесним?».

Відповідь на це запитання розкривається у главі з використанням формули Арістотеля: «Можна усе, якщо знаєш що, навіщо, як, скільки, коли, з ким тощо».

Спираючись на закони діалектичної логіки (єдність і боротьба протилежностей), автор зазначає, що багатим можна бути, якщо визначив, чого саме тобі не вистачає і що хочеш примножити зараз з того, що маєш?

За відповідями на це запитання можна визначити ступінь розвитку самосвідомості того, хто відповідає.

Так, якщо є бажання примножити гроші, славу, силу фізичну, тоце людина розумна (грамотна), яка має можливості для реалізації своїх бажань.

А ось бажання примножити свої знання, силу розуму (логіку), силу волі (самовладання) можуть реалізувати люди освічені та розумно мислячі (які знають закони доцільності, сумірності та необхідності).

Реалізація бажання самовдосконалення, гармонізації сили духу, сили волі та сили розуму, гармонізації внутрішньої та зовнішньої своєї  суті, доступна людям мудрим (1, с. 282).

Наступне запитання, на яке пропонує відповісти автор, після того, як визначив чого бажаєш: «Як примножуватимеш те, що маєш і бажаєш мати більше – вкрадеш, купиш, позичиш, заробиш своєю працею (накопичиш)?».

Аналізуючи свої відповіді, слід пам’ятати, що вкрасти – це гріх, за який буде покарання, купити не завжди по карману, якщо позичаєш, то треба віддати, заробляти своєю працею – важко і довго (1, с. 282).

Наступне запитання, на яке потрібно відповісти собі, якщо вирішив щось примножити: «Навіщо тобі це? Ти цього взагалі не маєш? А якщо маєш, навіщо тобі ще більше? Можливо, потрібно спрямувати свої зусилля на щось інше? Можливо настав час спрямувати свої зусилля на самовдосконалення?». Потрібно зробити свій вибір!

Автор наголошує на тому, що успіх у досягненні бажаного залежить від Віри у правильність свого вибору, віри у свої сили (сумірність), віри в законність того, що робиш (доцільність). Успіх неминучий за умови достатньої міри віри та наявної доброти у задуманому (1, с. 283).

Таким чином, запропонована автором Еммою Піньковською у главі «Бути чи не бути?» градація щодо співвіднесення своїх бажань, прагнень з рівнем розвитку самосвідомості дозволяє глибше проаналізувати власні бажання, об’єктивувати самооцінку щодо рівня розвитку своєї свідомості, переосмислити превалюючі на сьогодні цінності, визначити напрям спрямування своїх зусиль на даний час.

 

Література

  1. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани: в 3-х т. Том 3: «Детектор лести» / Э. А. Пиньковская .– Черкассы : Издатель Чабаненко Ю.А., 2013. – 436 с.
  2. Евтух Н. Б, Пиньковская Э. А., Черкашина Т. В. Методики личностно-профессионального самосовершенствования субъекта педагогической деятельности на основе самопознания : учебно-методическое пособие / Н. Б. Евтух, Э. А. Пиньковская, Т. В. Черкашина. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2016. – 406 с.
  3. Самопізнання і самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях : навчально-методичний посібник / під загальною редакцією Е. А. Піньковської, Т. В. Черкашиної. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. – 152 с.