ФОРМУЛА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ (Тетяна Черкашина)

ФОРМУЛА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ. ХТО Я:

 • Борець за успіх?
 • Носій успіху?
 • Творець успіху?

Тренінг спрямований на об’єктивацію самооцінки спонукань, думок та дій, формування почуття міри, самовладання, позитивного, логічного, конструктивного мислення, досягнення більш високого рівня культури незгоди, культури прийняття рішень, профілактику конфліктів в повсякденній педагогічній практиці.

Метою тренінгу є оволодіння та застосування в повсякденній педагогічній практиці технологій самопізнавальної діяльності, зокрема самодіагностичних методик:

 • самооцінка пам’яті, бажань, емоцій, думок за комплексом спеціальних тестів;
 • самоаналіз індивідуального ресурсу сил (пам’яті, бажань, емоцій, думок) за діагностичною таблицею «Леонардо» (автора Е. Піньковської);
 • техніка конструювання моделі подальшого самовдосконалення в досягненні особистісно-професійного успіху.

 Завдання навчального тренінгу:

 • опанувати методикою системного самоаналізу індивідуального ресурсу сил (пам’яті, бажань, емоцій, думок) з визначенням особистого рівня внутрішньої культури за прийнятими показниками;
 • оволодіти самопізнавальними методиками об’єктивації самооцінки пам’яті, бажань, емоцій, думок та дій, з подальшою трансформацією виявлених негативних якостей та накопиченням ресурсу чеснот;

Результати: Що дасть учасникам тренінг?

 • вміння керувати своїми бажаннями та емоціями в напружених ситуаціях повсякдення, запобігати конфліктів, самостійно та своєчасно вирішувати проблемні питання;
 • зміцнення фізичного здоров’я, внаслідок укріплення вольового, емоційного, ментального імунітету;
 • досягнення більш високого рівня особистісно-професійного самовдосконалення, професійної компетентності, комунікативної культури.

МОДУЛЬ 1. КУЛЬТУРА ПАМЯТІ. КУЛЬТУРА БАЖАНЬ

1.1. Культура памяті

 1. Мотивація до самопізнавальної діяльності.
 2. Ключове поняття дослідження: індивідуальний ресурс сил.
 3. Формула вибору головного: об’єктивація самооцінки в визначенні рівня культури пам’яті.
 4. Самодіагностика пам’яті: самотестування за комплексом спеціальних тестів.
 5. Правила в досягненні особистісно-професійного успіху.

 1.2. Культура бажань

 1. Мотивація до самопізнавальної діяльності.
 2. Базові умови та ціннісні складники в досягненні бажаного.
 3. Почуття міри: об’єктивація самооцінки в визначенні рівня культури бажань.
 4. Самодіагностика бажань за спеціальним комплексом тестів.
 5. Формула успіху в досягненні бажаного (міра бажань).

МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРА ЕМОЦІЙ

2.1. Культура емоцій

 1. Мотивація до самопізнавальної діяльності.
 2. Самовладання: об’єктивація самооцінки в визначенні рівня культури емоцій.
 3. Головні напрямки з формування самовладання у повсякденних комунікаціях і контактах.
 4. Узагальнені правила формування стриманості (розсудливості).
 5. Самодіагностика емоцій: як ти реагуєш на дуже сильну образу?
 6. Свідоме застосування закону дзеркального відображення у комунікаціях повсякдення.
 7. Самодіагностика емоцій: чи вмієш користуватися дзеркалом спілкування?
 8. Свідоме застосування «золотого правила» спілкування.
 9. Самодіагностика емоцій: самоаналіз самовладання.
 10. Правила особистісно-професійного успіху в досягненні самовладання.
 11. Формула успіху в самокеруванні індивідуальним ресурсом сил.

МОДУЛЬ 3. КУЛЬТУРА ДУМОК. КУЛЬТУРА ДІЙ

3.1. Культура думок

 1. Мотивація до самопізнавальної діяльності.
 2. Позитивне, логічне, конструктивне, проектне мислення: об’єктивація самооцінки в визначенні рівня культури думок.
 3. Узагальнені правила формування культури думок. Трансформування образу ворога.
 4. Поради з реалізації правил формування культури думок.
 5. Самодіагностика думок: якими категоріями ти вчишся думати?
 6. Правила та ознаки особистісно-професійного успіху.

3.1. Культура дій

 1. Мотивація до самопізнавальної діяльності.
 2. Свідомі конструктивні дії: об’єктивація самооцінки в визначенні рівня культури дій.
 3. Алгоритм свідомих конструктивних дій.
 4. Узагальнені правила формування культури дій.
 5. Самодіагностика дій: культури взаємодії з законом.

6. Формула успішної людини – людини творчих досягнень.