КРУГЛИЙ СТІЛ З ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРИ ВЗАЄМИН «ПРАВДИВІСТЬ ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ»

КРУГЛИЙ СТІЛ

З ПРОБЛЕМ  КУЛЬТУРИ  ВЗАЄМИН

«ПРАВДИВІСТЬ ЯК СПОСІБ МИСЛЕННЯ»

 

 «Не шукай правди в інших, коли її в тебе немає»

Українське прислів’я

Мета – формування свідомого ставлення до  психолого-педагогічних категорій правдивість,відповідальність, повага,  довіра.

Завдання – активізація молоді до відвертого діалогу з проблем  моралі  у  міжособистісній взаємодії.

План

 • Логіка структури обговорення:
 • Сформулюйте своє ставлення до подій, що описані в оповіданнях за схемою:

що викликало потрясіння,

що здивувало,

що спонукало до роздумів та  свідомого аналізу подій і вчинків,

що стимулювало до подолання в собі недоліків.

 • Охарактеризуйте дії, вчинки, слова головних героїв у приведених життєвих ситуаціях.
 • Надайте оцінку вчинків героїв, порівняйте з власними діями в аналогічних ситуаціях.
 • Спираючись на набуті знання та особистий досвід, зробіть висновок:  як би  Ви тепер вчинили  в подібній ситуації.
 • Зробіть узагальнюючі висновки.

Тези з оповідання Ії Сапіної «Не солги»:

 • Бути правдивим, означає бути безстрашним
 • Неправдивість – привілей боягузів та ледарів, які ревнують і заздрять
 • Найсильніші ліки у випадку інфікування душі дитини енергіями брехні, агресивності та невдячності – потрясіння совісті довірою, любов’ю та повагою
 • Небажання відшукувати у собі причини своїх проблем – ознака безвідповідальності та духовної незрілості
 • Помірковані бажання, благородні емоції та красиві думки освітлюють ауру людини і очищують простір всередині та навкруги її
 • Не роби того, що сприймаєш як зло, не кажи того, що відносиш до неправди
 • Найбільша перемога у свідомості людини – побачити свою недосконалість, витягти її на поверхню, не злякатися, не розгубитися, не відступити, а зменшити до такої міри, коли б окрім неї ніхто не побачив.

 

 • Перелік запитань до обговорення за оповіданням Ії Сапіної «Не солги»:
 • Чи усвідомлюєте Ви шкоду або користь у міжособистісних стосунках коли співрозмовники кажуть неправду?
 • Чи намагаєтесь у спілкуванні із близькими, друзями казати тільки правду та вимагати  правди від них ?
 • Як на  ваш погляд, чому дівчинка сказала неправду? Охарактеризуйте її емоційно-чуттєвий стан.
 • Чому оточуючі у певних ситуаціях вірять, і навіть,у випадках відвертої неправдивості  (наприклад вчителька у першому випадку і мама у другому –  повірили дівчинці)?
 • Які душевні чесноти спонукали дівчинку переживати через свою неправдивість? Чи відчували Ви подібні емоційні потрясіння?
 • Що найбільше її вразило? Чи може потрясіння змінити образ думок людини
 • Що відчула героїня оповідання, коли згадала всі випадки своєї неправдивості? Чи застосовуєте ви методи трансформування негативних проявів у позитив.
 • У нашому повсякденному житті трапляються різні перешкоди – хто винний? Що робити?
 • Чи вважаєте ви, що причини наших негараздів – в нас самих? Поясніть чому?
 • Дайте визначення моральної категорії відповідальність? Який зміст ви вкладаєте в це поняття?
 • Як на Вашу думку що може дати людині правдивість із самим собою?  Вам знайомі приклади самообману?
 • Чи багатьом людям зі свого оточення Ви зможете повністю довіритися, зважаючи на їх правдивість?
 • Чи намагалися Ви критично визначити свої власні недоліки та чесноти? Чи це легко Вам вдалося? Чи знайшли Ви в собі недоліки?
 • Чи вважаєте Ви необхідним для себе опанувати вміння бути правдивим?

 

 • Тези до оповідання Ії Сапіної «Уважением на уважение»:
 • Щира віра в чесноти будь-якої людини допомагає змінити стосунки із нею
 • Життя – найкращій вихователь
 • Кожна людина заслуговує на повагу
 • Немає абсолютно поганих людей
 • Віра, переконаність, мужність, любов до людей здатні творити дива

 

 • Запитання до обговорення:
 • Які принципи ставлення до людей можна виокремити у головних героїв? У чому полягає різниця?
 • Чи вбачаєте ви власну провину героїв у тих випадках, що з ними трапилися? Поясніть причиново-наслідковий зв’язок між думками та діями.
 • Які позитивні якості героїні спонукали до розв’язання напруженої ситуації (швидкість, сміливість, доброта)
 • Чи здивувала Вас відвертість героїні у взаємодії з грабіжниками? Чим це можна пояснити? Чи можливо застосування таких механізмів міжособистісного спілкування у наш час? Обґрунтуйте.
 • Чи згодні ви, що в кожній людині є позитивні риси, які можна активізувати у напружених чи конфліктних ситуаціях?
 • Що спонукало грабіжників до зміни власних намірів? Чи знайомі Вам такі випадки?
 • Яка реакція на сміливі дії головної героїні була у інших? Згадайте, до чого призвів цей випадок?  Чому припинилися пограбування?
 • Яка, на Ваш погляд, негативна якість найбільш гальмує  прояв довіри до людини? (страх)

 

 • Які позитивні риси характеру  виявились спільними у героїв розглянутих оповідань? (відсутність страху, правдивість, віра у найкраще в людях)
 • Підсумкові узагальнюючі запитання:
 • Ваші враження від розповідей?
 • Чи згодні Ви із думкою автора?
 • Що нового в питаннях людських взаємин Ви знайшли у розповідях?
 • Які якості героїв Ви знаходите позитивними, які негативними?
 • Чи знаходите Ви для себе повчальні приклади
 • Ви порадили б цю книгу друзям?

 

 

 

 

Навчально-методичне забезпечення круглого столу

 1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – 168 с.
 2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.
 3. Євтух М. Б., Черкашина Т.В. Культура взаємин. Частина І. Самопізнання: Підручник. – Горлівка: Видавництво ГДПИМ, 2008. – 228 с.
 4. Загальна психологія. / За загальною редакцією академіка С.Д.Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.
 5. Кредисов А.И. Менеджмент для руководителей / А.И. Кредисов, Е.Г. Пан­ченко. – М.: Знание, 1999.
 6. Макаренко А. С. Цель воспитания // Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В  восьми томах. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 41-51.
 7. Пиньковская Э.А. Духовное материнство. Книга третья дополненная. – Фастов: Полифаст, 2005. – 124 с.
 8. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани. Кн. 6. – Фастов: Поліфаст, 2007. – 176 с.
 9. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани. Кн. 7. – Фастов: Поліфаст, 2008. – 160 с.
 10. Сапина И. Потрясения. – Черкассы: «Видавець Чабаненко Ю. А.», 2005. – 112 с.
 11. Сапина И. Удивления. – Черкассы: «Видавець Чабаненко Ю. А.», 2006. – 96 с.
 12. Сапина И. Размышления. – Черкассы: «Видавець Чабаненко Ю. А.», 2007. – 144 с.
 13. Сапина И. Осмысление. – Черкассы: «Видавець Чабаненко Ю. А.», 2007. – 156 с.
 14. Сапина И. Преодоление. – Черкассы: «Видавець Чабаненко Ю.А.», 2008. – 144 с.
 15. Сухомлинский В. А. об умственном воспитании / Сост. М. И. Мухин. – К.: Рад. школа, 1983. – 224 с.
 16. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори. – К.: Рад. школа, 1949. – 417 с.
 17. Фром Эрик. Психоанализ и этика. – М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998.
 18. Шевченко Г.П., Євтух М.Б. та ін. Словник-хрестоматія педагогічних понять: Навч. порсіб. – Луганськ, 2004. – 271 с.
 19. Энциклопедия этикета. – М.: Рипол Классик, 2001. – 640 с.