КУЛЬТУРА ВЗАЄМИН

 

 

М.Б. ЕВТУХ

Т.В. ЧЕРКАШИНА

РОЗДІЛ З ПІДРУЧНИКА «КУЛЬТУРА ВЗАЄМИН»

КУЛЬТУРА САМОПІЗНАННЯ

Тема 2.1 Самопізнання як спосіб свідомого існування в соціумі