МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК». 4.2.3. Інтегративний показник свідомого вдосконалення бажань. 4.2.4. Інтегративний показник свідомого вдосконалення емоцій

Черкашина Т. В., доктор педагогічних наук,

 професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК» ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Фрагменти з навчально-методичного посібника

4.2.3. Інтегративний показник свідомого вдосконалення бажань. Розглянемо наступний структурно-змістовий складник ІРС – бажання та інтегративний показник з свідомого вдосконалення бажань, у змісті якого закладено формування почуття міри (межі дозволеного) за формулою: не менше, ніж потрібно віддати, і не більше, ніж можна взяти [12; 14]. Похідними формування почуття міри в бажаннях є зміцнення сили волі (подолання себе) та набуття почуття власної гідності (примноження ресурсу чеснот) і, як наслідок, почуття радості від здобутих особистісно-професійних перемог та досягнень, зміцнення вольового імунітету.

Етапи свідомого вдосконалення бажань. Зважаючи на зміст наведеної формули з формування почуття міри в бажаннях, проведемо самоаналіз стану особистих бажань за допомогою діагностичної таблиці 1.2, яка розкриває зміст етапів свідомого вдосконалення бажань. Методика самоаналізу аналогічна попередній (щодо пам’яті): рухаючись в діагностичному полі таблиці зверху вниз, необхідно відшукати щаблину, яка відповідатиме стану особистих бажань «тут і зараз» та, виходячи з наданих рекомендацій у відповідній горизонталі, спроектувати подальшу траєкторію свідомого вдосконалення бажань, трансформуючи з’ясовані вади.

Таблиця 1.2.

Щаблини з усвідомлення вад в тілі бажань розумно мислячої людини, спрямованої до самовдосконалення [12]

Щаблини Етапи
Самодіагностика Самоаналіз Трансформація
1. Хочу і буду

(так поступати, говорити, думати)

Що хочу отримати (здоров’я, гроші, владу, славу, спокій?) Чи можу зрозуміти самостійно (чи потрібно просити допомоги, поради, рекомендацій) досягти бажаного
2. Хочу

(бути здоровим!)

Хочу зробити себе здоровим

(якщо не я, то хто це зробить?)

Почати з оздоровлення бажань

(у поступовому режимі: хочу-потрібно-можу!)

3. Чи можу стримати свої бажання (щоб не обтяжувати себе та оточення)? Хочу бути  бадьорим

(щоб уміти починати спочатку будь-яку справу після програшу)

Починаючи спочатку, пам’ятати  (що хід оздоровлення бажань

поступеневий: відмова від шкідливих, безневинних звичок, поблажливості)

4. Чи можу суміряти свої бажання (з своїми можливостями)? Хочу бути радісним

(щоб йти уперед, долаючи труднощі)

Продовжити оздоровлення бажань

(за іншою методикою, розробленою для себе)

5. Чи хочу навчитися керувати своїми бажаннями? Бажаю себе відчувати бадьорим, активним, радісним (постійно) Розпочати спочатку з встановлення для себе оптимального режиму праці й відпочинку (як оновленого способу життя)

Робота з таблицею спрямовує розумно мислячого суб’єкта самопізнання до свідомого оздоровлення своїх бажань засобами рефлексії та динамічних перетворень виявлених недосконалостей стосовно якості генерованих бажань.

За допомогою тесту 1.2 проведемо перевірку об’єктивності наданої самооцінки стосовно бажань у порівнянні з попередньою процедурою самоаналізу за діагностичною таблицею 1.2. Дамо неупереджені відповіді на поставлені питання тесту та з’ясуємо відповідність власного портрету та портрету людини, яка позбавлена жадібності.

Тест 1.2. Жадібний – нестримний в прагненні задовольнити якесь бажання, надто ласий на щось, корисливий.

Людина, позбавлена жадібності, яка вона?

 1. Здатна віддати на шкоду собі. А ти?
 2. Ніколи не пам’ятає про те, хто повинен їй. А ти?
 3. Ніколи не чекає подяки за свої справи. А ти?
 4. Любить дарувати, а не отримувати подарунки. А ти?
 5. Ніколи не візьме чужого, хоч би в цьому мала потребу. А ти?
 6. Ніколи не має зайвих речей при собі, на роботі, вдома. А ти?
 7. Навколо себе не бачить і не засуджує жадібних людей. А ти бачиш?

А ти судиш?

Процедура аналізу відповідей на поставленні питання тесту розглядається у кількісному виразі у такий спосіб: кожна об’єктивна відповідь «так» на зазначені питання розцінюється у 12,5%. Загальний показник відповідей «так» (кількість «так» помножена на 12,5%), який сягає значення до 50% відповідає низькому рівню вдосконалення бажань; показник кількості відповідей «так», який знаходиться в межах 51-75% відповідає середньому рівню вдосконалення бажань; показник кількості відповідей «так», який знаходиться в межах 76-100% відповідає високому рівню вдосконалення бажань. Підсумуйте, зробіть висновки щодо об’єктивності наданої вами самооцінки стосовно вдосконалення 2бажань та вмінні керувати ними [7; 11].

4.2.4. Інтегративний показник свідомого вдосконалення емоцій. Наступний структурно-змістовий складник ІРС – емоції. Інтегративний показник свідомого вдосконалення емоцій відображає досягнення високої моральної якості – самовладання. Самовладання як здатність володіти собою, виявляти витримку, холоднокровність у надскладних педагогічних комунікаціях формується внаслідок опанування теоретичних засад з реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку професійного стандарту педагогічних працівників, зокрема, правила формування стриманості, закону дзеркального відображення, золотого правила спілкування та застосування їх в повсякденній педагогічній практиці. Детальний аналіз зазначених правил і законів надано в навчально-методичному посібнику «Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення» [14].

Етапи свідомого вдосконалення емоцій. Виходячи з означених напрямків формування самовладання як ознаки свідомого вдосконалення емоцій, проведемо самоаналіз їх стану за допомогою діагностичної таблиці 1.3, яка розкриває зміст етапів свідомого вдосконалення емоцій [12]. Методика самоаналізу аналогічна попереднім (щодо пам’яті та бажань): рухаючись в діагностичному полі таблиці зверху вниз, необхідно відшукати щаблину, яка відповідатиме стану особистих емоцій «тут і зараз» та, виходячи з наданих рекомендацій у відповідній горизонталі, спроектувати подальшу траєкторію вдосконалення емоцій, трансформуючи з’ясовані вади.

Таблиця 1.3.

Щаблини з усвідомлення вад в тілі емоцій розумно мислячої людини, спрямованої до самовдосконалення [12]

Щаблини Етапи
Самодіагностика Самоаналіз Трансформація
1. Засмучує частий гнів (почуття сильного обурення, невдоволення собою) Коли, на що гніваюсь? (якщо гнів на людей і на себе виникає всупереч своєму бажанню) Усвідомлення: «Хто я?»

(миролюбний – борець за мир; мироносець – безконфліктний; миротворець – будівник миру)

2. Засмучує частий страх (дуже сильний переляк за свої вчинки, слова, думки) Який відчуваю страх? (смертельний, до непритомності, паралізуючий) Усвідомлення: коли, з ким, чому (соромлюся свого вчинку, слів, думок)
3. Засмучують часті образи (хоча знаю, що ображається той, хто сам ображає людей своєю неправдивістю) Коли, за що, на кого виникає образа? Чи це смуток від викриття потаємної правди про мене? Усвідомлення афоризму: «Юпітер! Якщо ти сердишся, значить, ти не правий»
4. Набридло засмучення

(на самого себе від частого повторення помилок)

Які недоліки (гнів, страх, образи) засмучують частіше? У чому? (у вчинках, словах, думках) Усвідомлення своїх недоліків («після події», «під час події»)
5. Помічаю часті нарікання до себе (невдоволення, що виражається тихою промовою, у неясній формі) Чому виникають нарікання? (невдоволення справами, словами, думками та що з цим треба робити?) Запорука успіху – конструктивна самокритика («до події», «без події»)

Зазначимо, що діагностична таблиця призначена для зміцнення емоційного імунітету засобами трансформування суттєвих дефектів в емоціях, зокрема гніву, страху, образи, засмучення, невдоволення. Зменшуючи частоту проявів гніву, розумно мислячий суб’єкт самопізнання має змогу розгледіти у собі причину їх виникнення. Насамперед, це страх за свої недобрі справи, думки, слова, які викликають почуття смутку та сорому. Докладання зусиль до ретельного самоаналізу проявлених відтінків страху (смертельний, запаморочний, паралізуючий), усвідомлення коли, з ким і чому виникає почуття сорому за свої вчинки, слова, думки призведе до сталого розвитку таких якостей як впевненість, рішучість, почуття власної гідності, внаслідок чого аналізовані прояви страху трансформуватимуться у мобілізуючі, відповідальні, свідомі.

За допомогою тесту 1.3 проведемо перевірку об’єктивності наданої самооцінки стосовно емоцій у порівнянні з попередньою процедурою самоаналізу за діагностичною таблицею 1.3. Дамо неупереджені відповіді на поставлені питання тесту та з’ясуємо відповідність власного портрету та портрету людини, яка позбавлена заздрощів.

Тест 1.3. Людина, позбавлена заздрощів, яка вона?

 1. Задоволена своїм одягом. А ти?
 2. Задоволена своєю роботою, посадою. А ти?
 3. Задоволена своєю родиною, домівкою. А ти?
 4. Задоволена своїм містом, країною. А ти?
 5. Задоволена успіхами друзів і колег на рівні зі своїми. А ти?
 6. Сприймає себе такою яка є. А ти?
 7. Навколо себе не помічає і не засуджує заздрісних людей. А ти бачиш?

А ти засуджуєш?

Процедура аналізу відповідей на поставленні питання тесту розглядається у кількісному виразі у такий спосіб: кожна об’єктивна відповідь «так» на зазначені питання розцінюється у 12,5%. Загальний показник відповідей «так» (кількість «так» помножена на 12,5%), який сягає значення до 50% відповідає низькому рівню свідомого вдосконалення емоцій; показник кількості відповідей «так», який знаходиться в межах 51-75% відповідає середньому рівню свідомого вдосконалення емоцій; показник кількості відповідей «так», який знаходиться в межах 76-100% відповідає високому рівню свідомого вдосконалення емоцій. Підсумуйте, зробіть висновки щодо об’єктивності наданої вами самооцінки стосовно свідомого вдосконалення емоцій та вміння керувати ними [2; 11].

Список рекомендованих джерел

 1. БехІ. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2012. 256 с.
 2. Євтух М.Б., Піньковська Е. А., Черкашина Т. В. Методики особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності на засадах самопізнання : навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2015. 400 с.
 3. Євтух М. Б., Черкашина Т. В. Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища : науково-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2015. 122 с.
 4. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Культура взаємин : підручник. 3-те вид., переробл. і допов. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. 340 с.
 5. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення : підручник. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 348 с.
 6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. : І.А. Зязюн, Н. Г. Базелевич, Т. Г. Дмитренко та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 462 с.
 7. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 516 с.
 8. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 1. «Кто ты?». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. 814 с.
 9. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 2. «Эгология». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2012. 438 с. + 3 таблицы.
 10. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 3. «Детектор лести». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. 436 с. + 3 таблицы
 11. Самодиагностика. Сборник тестов: учебное пособие / под общей редакцией Н.Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. 240 с.
 12. Самопізнання і самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією Е. А. Піньковської, Т. В. Черкашиної. Укладач А. В. Аносова. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. 152 с.
 13. Сковорода Г.C. Повне зібрання творів: У 2-х т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. 531 с.; Т. 2. 574 с.
 14. Черкашина Т. В. Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення: навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. 162 с.
 15. Черкашина Т. В. Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників: навчально-методичний посібник для післядипломної освіти педагогічних працівників. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. – 144 с.