ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КУЛЬТУРНОГО ФОНУ СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

           У навчально-методичному посібнику розглядаються психолого-педагогічні проблеми формування внутрішньої культури суб’єкта педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища, його здатності до свідомого самокерування індивідуальним ресурсом сил, формування культури бажань, культури емоцій, культури думок, розвитку професійного мислення, свідомого оволодіння професійними уміннями та навичками, необхідними для ефективної педагогічної діяльності.
Адресовано педагогічним працівникам всіх категорій.