Педагогічна система самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення

М. Б. Євтух, Т. В. Черкашина