Підсумки науково-методичного семінару «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ САМОПІЗНАННЯ І ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ»

Відповідно до плану роботи центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення у 2018-2019 навчальному році проходив науково-методичний семінар «Теоретичні й методичні засади педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення: практичний аспект» для заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор і ведуча семінару – Тетяна Черкашина, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

Підсумки за результатами роботи, проведеної учасниками семінару протягом навчального року, підведено 17 квітня 2019 року в КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» під час педагогічних дискусій «Особистісно-професійне самовдосконалення засобами самопізнання: обмін педагогічним досвідом».

Тетяна Черкашина підсумувала про структурно-змістові компоненти індивідуального ресурсу сил: культуру пам’яті, бажань, емоцій, думок, та підкреслила, що не потрібно чекати на якусь велику справу, щоб проявити свої здібності, реалізуватися, слід до кожної, навіть дрібної, на перший погляд, справи ставитися з відповідальністю, не чекаючи визнання, об’єктивно оцінюючи свій вклад у справу і виявляючи вдячність усім, хто був поряд. Результатом системного здійснення самопізнавальної діяльності є зміцнення сили фізичної, сили розуму, сили волі та сили духу.

Учасникам педагогічних дискусій було запропоновано комплекс самодіагностичних тестів для визначення особистісного рівня правдивості, працелюбності, любові.

Людмила Северинчук, кандидат педагогічних наук, начальник служби у справах дітей Черкаської райдержадміністрації, розповіла про напрямки роботи та науково-методичне забезпечення центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення на базі  КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», а також презентувала навчально-методичний посібник Тетяни Черкашиної «Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення», у якому описано етапи реалізації педагогічної системи самопізнанння та особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності, викладено загальні положення самодіагностики індивідуального ресурсу сил засобами самопізнання, описано інтегративні рівневі показники для визначення особистого рівня особистісно-професійного самовдосконалення педагога як суб’єкта самопізнавальної діяльності, професійної компетентності та комунікативної культури.

Заступниками директорів з навчально-виховної та виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів протягом 2018-2019 навчального року було організовано проведення таких виховних заходів для учнів та їх батьків: «Родовід», «Самодіагностика бажань», «Любов очима молодих», «Правдивість як спосіб мислення» та ін. Такі заходи, як зазначили учасники педагогічних дискусій, викликали зацікавленість учителів, учнів та батьків, об’єднали їх у спільній справі, спонукали до усвідомлення необхідності здійснення роботи над собою з метою підвищення рівня внутрішньої культури та культури міжособистісного спілкування.

За результатами проведеної роботи слухачі науково-методичного семінару «Теоретичні й методичні засади педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення: практичний аспект» зазначили його актуальність та практичну спрямованість, висловили щиру вдячність організаторам та отримали сертифікати.

Людмила Северинчук,член ради навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення