Проектування життєвого шляху особистості

Філософія самопізнання та самовдосконалення Е.А. Піньковської лягла в основу викладу дисципліни «Проектування життєвого шляху особистості». У листопаді в рамках діяльності навчально-практичного Центру самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення (ЧОІПОПП ЧОР) цей курс був прочитаний для магістрів-психологів на базі Білоцерківського Інституту безперервної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (викладач А.В. Аносова). В результаті 100% слухачів відзначили в собі активізацію до самопознавательной діяльності, а 77,8% – мотивацію до подальшого особистісно-професійного самовдосконалення.