СЛУХАЧАМ СЕМІНАРУ «ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО СЕБЕ (ІНШИХ, ЗАКОНУ, ДОВКІЛЛЯ)». КЕЙС НАВЧАННЯ 1. ЗАВДАННЯ 1. ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ «ЗНАННЯ СВОГО РОДУ». ЗАВДАННЯ 2. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ «ЛЮБОВ ОЧИМА МОЛОДИХ».

КЕЙС НАВЧАННЯ 1.

ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ «ЗНАННЯ СВОГО РОДУ»

 1. Робота з учнями з педагогічного дослідження «Історія роду»
 2. Педагогічне спілкування з учнями на тему «Любов очима молодих» за оповіданням Ії Сапіної «Та що вона, жартів не розуміє?»,

ЗАВДАННЯ 1. ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ «ЗНАННЯ СВОГО РОДУ»

(робота з вчителями, учнями, їхніми батьками)

Мета: формування в учнів поваги, вдячності до родини та почуття патріотизму до батьківщини.

Учням (вчителям, батькам учнів) пропонується заповнити таблицю 1.

Таблиця 1

Знання свого родоводу

Представник роду По лінії батька По лінії матері
1. Прапрадід

ПІП

Роки життя

Прапрабабуся

ПІП

Роки життя

Їхні діти
2. Прадід

ПІП

Роки життя

Прабабуся

ПІП

Роки життя

Їхні діти
3. Дідусь

ПІП

Роки життя

Бабуся

ПІП

Роки життя

Їхні діти

 

Після заповнення таблиці 1 вчитель пропонує учням проаналізувати результати виконання завдання:

-Якщо ти виконав завдання, заповнивши повністю таблицю, то можна зробити висновок, що у твоєї сім`ї дуже міцні корені. Існує взаємоповага, гордість за предків. Ти також будеш жити у пам`яті своїх правнуків та онуків.

-Якщо так склалося життя, що ти живеш тільки з одним зі своїх батьків і мало знаєш про другого, не засмучуйся. Заповни ту частину таблиці, лінію якого з батьків знаєш.

-Якщо ти заповнив не всю таблицю, не засмучуйся і цим фактом. Повинно ж колись початися те, чого не було досі у твоїй сім`ї. Ось з тебе це й почнеться. Із спогадів про матусю й татуся, про дідусів і бабусь. Заповни те, про що зможеш дізнатися [2, с. 12-13].

На основі аналізу таблиці 1, учитель підраховує кількісні показники за таблицею 2, у якій описаний взаємозв’язок між рівнем знання історії свого роду та рівнем культури родинних взаємин та патріотизму учнів класу.

Таблиця 2

Показники сформованості рівня культури

родинних взаємин за знанням свого родоводу

№ з\п Рівень сформованості культури взаємин у родині Ступінь виконання завдання Кількісний показник респондентів (учнів, осіб)
Кількість (%)
1. Достатній рівень культури взаємин у родині та патріотизму (міцне родинне коріння, шанування роду, вдячність) Повністю заповнили таблицю
2. Середній рівень культури взаємин у родині та патріотизму (недостатня зацікавленість щодо родинного коріння, наявні проблеми у родинних взаєминах: розлучення, неповна сім’я, не підтримуються зв’язки між родами батька та матері, між поколіннями тощо) Заповнили таблицю частково: відсутня інформація про членів родини по лінії батька чи матері, про одне з родових колін (прабабуся – прадідусь, прапрабабуся- прадідусь)
3. Початковий рівень культури взаємин у родині та патріотизму (відсутня зацікавленість щодо родинного коріння та взаємоповага з іншими членами родини, наявні проблеми у родинних взаєминах: розлучення, неповна сім’я, неблагополучна сім’я, родинні конфлікти тощо) Не заповнили таблицю або тільки розпочали роботу з таблицею (вказали лише одного з членів родини)
4. Загальна кількість респондентів, які прийняли участь у опитуванні 100 %

У таблиці 3 відповідальною за анкетування особою подаються узагальнені результати проведеного опитування у загальноосвітньому закладі.

Таблиця 3

Узагальнені показники сформованості рівня культури родинних взаємин за знанням свого родоводу

п\п

Клас (група, інша структурна одиниця) навчального закладу Загальний кількісний показник респондентів, які прийняли участь у опитуванні Кількісний показник респондентів за рівнями культури взаємин у родині (відповідно до визначених показників знання свого родоводу)
Кількість (%) Достатній рівень (%) Середній рівень

(%)

Високий рівень

(%)

1.
2.
3.
Всього:

За результатами аналізу таблиці 3, формулюються висновки з зазначеної проблеми з розробкою необхідних заходів щодо підвищення рівня культури родинних взаємин.

Література

 1. Євтух М. Б. Культура взаємин / М. Б. Євтух, Т. В. Черкашина : підручник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. – 340 с.
 2. Пиньковская Э. А Спаси и сохрани: в 3-х т. Том 1 : «Кто ты?» / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. – 814 с.
 3. Самодиагностика. Сборник тестов : учебное пособие / под общей редакцией Н. Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. – 240 с.
 4. Северинчук Л. А. Культура родинних взаємин : навчально-методичний посібник / Л. А. Северинчук – Издатель Чабаненко Ю. А., 2015. – 118 с.                                             ЗАВДАННЯ 2. ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ «ЛЮБОВ ОЧИМА МОЛОДИХ» (профілактика суїциду, 10-11 класи)
  Мета: обговорити з учнями питання взаєморозуміння, взаємоповаги у міжособистісних взаєминах, неприпустимості суїцидів, сформувати вміння відрізняти очевидне від дійсного, навчитися розпізнавати в собі якості, що дисгармонують взаємини (образливість, заздрість, жадібність, гордовитість).Хід проведенняПедагогічне спілкування поділяється на два етапи.Під час першого етапу педагог знайомить учасників із першою частиною оповідання “Та що вона, жартів не розуміє?”, який можна прочитати на загал або роздати кожному для самостійного ознайомлення (додаток 1). Надалі учасники обговорюють оповідання.Питання для обговорення:Чи сподобалось вам оповідання?Хто, на вашу думку, винний у смерті Галини?Чи можна було уникнути трагічної кінцівки? Як саме?Які якості героїв виявилися роковими? (образливість, заздрість, гордовитість)Кого з героїв ви засуджуєте? До кого ви поставилися з розумінням? Із співчуттям?Що в оповіданні вас вразило, викликало потрясіння?Під час другого етапу педагог знайомить учасників із закінченням оповідання, який можна прочитати його на загал або роздати кожному для самостійного ознайомлення (додаток 2). Після цього, пропонується обговорити роздуми автора щодо причини описаної у творі трагедії та зайняти одну з позицій: “погоджуюсь”, “погоджуюсь частково”, “не погоджуюсь”, та аргументувати її.Питання для обговорення:Чи згодні ви з точкою зору автора, яка доводить, що Галина сама винна у своїй смерті? Чому?Які думки у творі вам найбільше сподобались? Що викликало внутрішній опір, незгоду?       Анкета для учнів

         Будь-ласка, заповніть анкету. Для нас важлива Ваша думка!

           Дата_______Школа _________Клас______Вік______Стать____чол.____ж.

  1. Які почуття у Вас викликало оповідання Ії Сапіної «Та що вона, жартів не розуміє?» ________________________________________________
  2. Ви погоджуєтеся з думкою автора стосовно вчинків героїв оповідань? ___________________________________________________________
  3. Чи почерпнули Ви для себе щось нове з питань взаємин між людьми? ___________________________________________________________
  1. Чи порадили б прочитати це оповідання друзям, рідним, знайомим? Чому? _______________________________________________________