САМОДІАГНОСТИКА ДУМОК

В основу функціонування четвертого (нижчого ментального тіла) закладено принцип усвідомлення себе та явищ світу проявлених наслідків.

Інтегративними показниками культури думки є позитивне, логічне, конструктивне, проектне мислення.

Логіка роздумів, здатність до конструктивного самоаналізу дає можливість взаємодії зі своїм «вищим Я». Завдяки його керівництву відбувається гармонізація всіх тіл людини, що складають її індивідуальний ресурс (тіла пам’яті, бажань, емоцій, нижчого ментального тіла), зміцнюється ментальний імунітет, створюються умови для опанування мистецтва мислення у форматі «вони + я».

Характерним вираження культури думок є формула:

Думаю та говорю про те, що роблю.

Роблю тільки те, про що говорю та думаю.

Аналізувати подію, що зацікавила можна в контексті причино-наслідкового зв’язку: думка – слово – дія та на основі ментально-часових характеристик («після», «під час», «до» комунікативної події).

Формула для аналізу данного зв’язку:

– Чому це відбулося саме тепер?

– Чи відбувалося таке раніше?

– Що позитивного в тому, що відбулося?

– Чому може навчити мене те, що сталося?

– Як виправити те, що вже відбулося?

Самоаналіз за даною схемою дає змогу:

 • запобігти повторенню помилок в майбутньому;
 • спокійно сприйняти будь-який результат, зокрема, відмінний від очікуваного;
 • відмітити позитивний досвід;
 • зрозуміти необхідність виконання запланованого;
 • ретельно продумувати перспективні справи;
 • чітко усвідомити мету.

Узагальнені правила формування культури думок доцільно представити за схемою:

– «Не нашкодь» (думками, словами, діями ані оточенню, ані собі за законами дзеркала, магніта та аналогії);

– «Погана порада шкодить пораднику» (необхідність дотримання законів свободи вибору, ієрархії, причино-наслідкових зв’язків);

– «Поклик спонукає до відповіді» (особистий досвід поразок і перемог на засадах необхідності, доцільності, сумірності).

Ментальна культура є інтегративним продуктом самопізнавальної діяльності, який відображає рівень культури пам’яті, бажань, емоцій, почуттів та виражається культурою згоди, культурою незгоди і культурою дій в повсякденних комунікаціях. Підвищення рівня ментальної культури відбувається згідно універсального ритму самопізнання, що закладений в циклічній зміні етапів:

 1. сумнів;
 2. страх;
 3. гординя;
 4. страждання;
 5. знання;
 6. уміння бачити;
 7. незадоволення.

Завдяки даному ритму проходить поступенево-поступовий перехід від низького до високого рівня трансформації неповноцінних накопичень у пам’яті, бажаннях, емоція, думках.

Накопичення знань та вмінь дає змогу забезпечити високий рівень ментальної культури, керувати власним ресурсом індивідуальних сил, зміцнити ментальний імунітет, сприяє подальшому успіху в досягненні особисто-професійних здобутків у відповідності до алгоритму:

Усвідомлення + емоції = почуття

Почуття + бажання = вчинок

Вчинок + пам’ять = характер

Почуття + вчинок + характер = Доля.

Зазначена формула успішності свідчить про те, що все зосереджено у самій людині, в її спонуканнях, почуттях та думках і складає щасливу чи насичену складними для вирішення проблемами.

Таким чином, культура думки – це позитивне, конструктивне, логічне, проєктне мислення у форматі «вони + я», надання об’єктивної оцінки своїм прагненням, почуттям та діям «під час» комунікативної події.

 

Література:

 1. Черкашина Т.В. Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особисто-професійного самовдосконалення: навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників / Т.В. Черкашина. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2019 . – с.69-77

 

Ногаєва Лариса, лікар-гематолог,

член ЧМГО «Ліга культури»