«Самооцінка рівня сформованості внутрішньої комунікативної культури суб’єктів педагогічної діяльності засобами самопізнання», січень-грудень 2020 року

                              Результати експрес-опитування

суб’єктів педагогічної діяльності

Загальна кількість  респондентів Інтерес до само пізнавальної діяльності Готовність  до самопізнання Користь само пізнавальної діяльності  

Рівень сформованості внутрішньої комунікативної культури суб’єктів педагогічної діяльності

Необхідність впровадження теоретичних і методичних засад самопізнавальної діяльності в освітнє середовище
Низький Середній Високий Керівників Вчителів (вихователів) Учнів (вихованців)
614

100%

614

100%

602

98%

614

100%

35

5,7%

548

89,3%

31

5,0%

589

95,9%

612

99,7%

614

100%