СЛУХАЧАМ СЕМІНАРУ «ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО СЕБЕ (ІНШИХ, ЗАКОНУ, ДОВКІЛЛЯ)». КЕЙС НАВЧАННЯ 2. Педагогічне спілкування з учнями з теми «Правдивість як спосіб мислення»

КЕЙС НАВЧАННЯ 2

Педагогічне спілкування з учнями на тему «Правдивість як спосіб мислення»

 Не шукай правди в інших, коли її в тебе немає

Українське прислів’я

Мета – формування свідомого ставлення учнів до психолого-педагогічних категорій правдивість, відповідальність, повага, довіра.

Завдання – активізація учнів до відвертого діалогу з проблем моралі у міжособистісній взаємодії.

План проведення:

 • Вступне слово вчителя.
 • Стислі доповіді учнів (у вигляді анотацій) до оповідань Ії Сапіної «Не збреши», «Повагою на повагу» (прочитати оповідання на занятті, або ж попередньо запропонувати учням прочитати самостійно).
 • Обговорення морально-етичних проблем міжособистісної взаємодії в родині, в соціально однорідній групі, в колективі на базі оповідань Ії Сапіної «Не збреши», «Повагою на повагу».
 • Загальні висновки
 • Додатки

Тези з оповідання Ії Сапіної «Не збреши»

 • Бути правдивим, означає бути безстрашним.
 • Неправдивість – привілей боягузів та ледарів, які ревнують і заздрять.
 • Найсильніші ліки у випадку інфікування душі дитини енергіями брехні, агресивності та невдячності – потрясіння совісті довірою, любов’ю та повагою.
 • Небажання відшукувати у собі причини своїх проблем – ознака безвідповідальності та духовної незрілості.
 • Помірковані бажання, благородні емоції та красиві думки освітлюють ауру людини і очищують простір всередині та навкруги її.
 • Не роби того, що сприймаєш як зло, не кажи того, що відносиш до неправди.
 • Найбільша перемога у свідомості людини – побачити свою недосконалість, витягти її на поверхню, не злякатися, не розгубитися, не відступити, а зменшити до такої міри, щоб окрім неї ніхто її не помітив.

 

Запитання для обговорення оповідання Ії Сапіної «Не збреши»

 • Чи усвідомлюєте шкоду або користь у міжособистісних стосунках, коли співрозмовники кажуть неправду?
 • Чи намагаєтесь у спілкуванні із близькими, друзями казати тільки правду? Чи вимагаєте правди від них ?
 • На ваш погляд, чому дівчинка сказала неправду? Охарактеризуйте її емоційно-чуттєвий стан.
 • Чому оточуючі у певних ситуаціях вірять, і навіть, у випадках відвертої неправдивості (наприклад, вчителька у першому випадку і мама у другому – повірили дівчинці)?
 • Які душевні чесноти спонукали дівчинку переживати через свою неправдивість? Чи відчували Ви подібні емоційні потрясіння?
 • Що найбільше її вразило? Чи може потрясіння змінити образ мислення людини?
 • Що відчула героїня оповідання, коли згадала всі випадки своєї неправдивості? Чи застосовуєте ви методи трансформування негативних проявів у позитив?
 • У нашому повсякденному житті трапляються різні перешкоди. Хто у цьому винний? Що робити?
 • Чи погоджуєтеся, що причини наших негараздів – в нас самих? Поясніть чому?
 • Що таке відповідальність, на вашу думку?
 • Як ви вважаєте, для чого людині потрібна правдивість із самою собою? Вам знайомі приклади самообману?
 • Чи багатьом людям зі свого оточення можете повністю довіритися, зважаючи на їх правдивість?
 • Чи намагалися критично визначити свої власні недоліки та чесноти? Чи це легко вдається? Чи знайшли в собі недоліки?
 • Чи вважаєте необхідним для себе опанувати вміння бути правдивим?

Тези до оповідання Ії Сапіної  «Повагою на повагу»:

 • Щира віра в чесноти будь-якої людини допомагає змінити стосунки із нею.
 • Життя – найкращий вихователь.
 • Кожна людина заслуговує на повагу.
 • Немає абсолютно поганих людей.
 • Віра, переконаність, мужність, любов до людей здатні творити дива.

Запитання для обговорення оповідання Ії Сапіної «Повагою на повагу»

 • Які принципи ставлення до людей можна виокремити у головних героїв? У чому полягає різниця?
 • Чи вбачаєте ви власну провину героїв у тих випадках, що з ними трапилися? Поясніть причинно-наслідковий зв’язок між думками та діями.
 • Які позитивні якості героїні спонукали до розв’язання напруженої ситуації (швидкість, сміливість, доброта)?
 • Чи здивувала вас відвертість героїні у взаємодії з грабіжниками? Чим це можна пояснити? Чи можливо застосування таких механізмів міжособистісного спілкування у наш час? Обґрунтуйте.
 • Чи згодні ви, що в кожній людині є позитивні риси, які можна активізувати у напружених чи конфліктних ситуаціях?
 • Що спонукало грабіжників до зміни власних намірів? Чи знайомі Вам такі випадки?
 • Яка реакція на сміливі дії головної героїні була у інших? Згадайте, до чого призвів цей випадок? Чому припинилися пограбування?
 • Яка, на Ваш погляд, негативна якість найбільш гальмує прояв довіри до людини? (страх)

Підсумкові узагальнюючі запитання:

 • Сформулюйте своє ставлення до подій, що описані в оповіданнях за схемою: що викликало потрясіння, що здивувало, що спонукало до роздумів та свідомого аналізу подій і вчинків, що стимулювало до подолання в собі недоліків.
 • Які позитивні риси характеру виявились спільними у героїв розглянутих оповідань? (відсутність страху, правдивість, віра у найкраще в людях)
 • Надайте оцінку вчинків героїв, порівняйте з власними діями в аналогічних ситуаціях.
 • Спираючись на набуті знання та особистий досвід, зробіть висновок: як би ви вчинили  в подібній ситуації.
 • Чи знайшли для себе повчальні приклади?
 • Ви б порадили цю книгу друзям?

Навчально-методичне забезпечення:

 Євтух М. Б. Культура взаємин / М. Б. Євтух, Т. В Черкашина : підручник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. – 340 с.

 1. Евтух Н. Б, Пиньковская Э. А., Черкашина Т. В. Методики личностно-профессионального самосовершенствования субъекта педагогической деятельности на основе самопознания : учебно-методическое пособие / Н. Б. Євтух, Э. А. Пиньковская, Т. В. Черкашина. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2016. – 406 с.
 2. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани: в 3-х т. Том 1: «Кто ты?» / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. – 814 с.
 3. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани: в 3-х т. Том 2: «Эгология» / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2012. – 438 с. + 3 таблицы.
 4. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани: в 3-х т. Том 3: «Детектор лести» / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. – 438 с. + 3 таблицы.
 5. Сапина И. Потрясение / И. Сапина. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2014. – 410 с.
 6. Черкашина Т. В. Круглий стіл як форма педагогічної співпраці в умовах сучасного освітнього середовища : методичний посібник для педагогічних працівників / Т. В. Черкашина. – Черкассы : Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 68 с.