СЛУХАЧАМ СЕМІНАРУ «ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО СЕБЕ (ІНШИХ, ЗАКОНУ, ДОВКІЛЛЯ)». КЕЙС НАВЧАННЯ 3. Педагогічне спілкування з учнями «ВЧИМОСЯ ДРУЖИТИ» за оповiданням Ії Сапіної «Курка»

КЕЙС НАВЧАННЯ 3. Педагогічне спілкування з учнями 5-7 класів «ВЧИМОСЯ ДРУЖИТИ»

Педагогічне спілкування з учнями  за оповiданням Ії Сапіної «Курка»

Мета – формування культури взаємин у міжособистісних комунікаціях «учні – учнi», «учні – вчителi», «учні – батьки».

План проведення:

 1. Вступне слово вчителя.
 2. Прочитання та обговорення оповідання Ії Сапіної «Курка».

Запитання для обговорення оповідання Ії Сапіної «Курка»:

 1. Як ви вважаєте, чому учні розділилися на групи під час розміщення в актовому залі. (Тому, що існував негласний поділ на «старих» і «нових». «Старими» були ті, хто навчався з першого або четвертого класу разом. Це були найкращі учениці – всі відмінниці в навчанні, спортсменки і актриси. «Новими» були учні, переведені з інших шкіл).
 2. Якi якостi були проявленi героями оповiдання? (Зверхнiсть – наявність особливих, вищих якостей порівняно з ким-, чим-небудь; Перевага над ким-, чим-небудь; вищість. Надмірна впевненість у собі, в своїх силах, здібностях, можливостях і т. ін.; зарозумілість. Зневага – зарозуміле, позбавлене поваги та уваги ставлення до кого-чого-небудь; Байдужість до кого-, чого-небудь, відсутність турботи, піклування про когось, щось (1)).
 3. Який висновок зробила вчителька в ситуації, коли побачила, що дівчатка відокремилися і обідають, не запросивши інших? (Про відсутність в класi єдностi та любовi до ближнього).
 4. Чому засмутилася головна героїня? Охарактеризуйте її емоцiйно-чуттєвий стан. (Героїня переживала муки совісті. Вона зрозуміла, що вчинила неправильно, але не могла визначити напевне, у чому саме).
 5. Як ви розумiєте поняття «докори сумління»? Чи переживали ви подiбне? Наведiть приклади.
 6. Про що свідчить виникнення «докорів сумління»? Чи вважаєте ви це почуття корисним і чому? (Це почуття допомагає визнати свою неправоту, те, що вчинив неправильно, вчинив гірше, ніж міг, і свідчить про те, що можеш, проаналізувавши свої думки, слова та дії, виявивши свої помилки та недоліки, виправитися, та вирішити конфліктну ситуацію).
 7. Розкрийте зміст поняття «дружба». (Дружба – близькi стосунки, заснованi на взаємнiй додовiрi, вдячностi, спiльних iнтересах).
 8. Від кого, на ваш погляд, залежить наявність дружньої атмосфери у колективі? (Від кожного члена колективу).
 9. Чи вважаєте ви, що такі почуття як повага, турбота, любов мають бути взаємними? (Ці почуття є взаємними. Скільки поваги, турботи і любові віддаєш іншим, стільки ж отримаєш до себе)
 10. Чому нас вчить епiзод в горах? (Відповідальності, єдності, необхідності взаємної підтримки, вдячності батькам та вчителям)
 11. Як ви розумієте вислів «Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, але кожний є учителем для тебе»?

ІІІ. Підведення підсумків. Анкетування учнів.

 Анкета для учнів

 1. Чи є в тебе друзі?
 2. Чи достатньо дружний та згуртований клас, у якому ти навчаєшся?
 3. Що б ти хотiв змiнити на краще у твоєму класному колективi?
 4. Що б ти хотiв змiнити на краще в самому собі?
 5. Чи потрiбно слухатися батьків та вчителів? Поясни свою думку.