Цикл семінарів «Формування культури родинних взаємин суб’єктів педагогічної діяльності засобами самопізнання» 2019-2020 р. р.

У рамках роботи Навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення педагогічних працівників протягом 2019-2020 р. р. у КУ «Черкаський методичний кабінет установ освіти» ЧМР та на онлайн- платформі Zoom проводився цикл семінарів «Формування культури родинних взаємин суб’єктів педагогічної діяльності засобами самопізнання» (автор Тетяна Черкашина, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»; проводила Людмила Северинчук, кандидат педагогічних наук, начальник відділу документообігу, контролю, організаційного забезпечення та з питань управління персоналом Черкаської райдержадміністрації; організовувала Валентина Мединська, методист КУ «Черкаський методичний кабінет установ освіти» ЧМР).

Науково-методичне забезпечення циклу семінарів: навчально-методичний посібник «Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища» (Микола Євтух, Тетяна Черкашина, 2015 р.), навчально-методичний посібник «Культура  родинних взаємин» (Людмила Северинчук, 2015 р.), навчально-методичний посібник «Методики особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності на основі самопізнання», Піньковська, Тетяна Черкашина, 2016 р.), підручник «Педагогічна система самопізнання та особистісно-професійного  самовдосконалення» (Микола Євтух, Тетяна Черкашина, 2017 р.), навчально-методичний посібник «Самопізнання та самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях» (під загальною редакцією Емми Піньковської, Тетяни Черкашиної, укладач Анастасія Аносова, 2018 р.), навчально- методичний комплекс для післядипломної освіти педагогічних працівників «Теоретичні і методичні засади педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення» (Тетяна Черкашина, 2019 р.), навчально-методичний посібник «Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно професійного самовдосконалення» (Тетяна Черкашина, 2019 р.), навчально-методичний посібник «Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педгогічних працівників» (Тетяна Черкашина, 2020 р.).

Учасниками семінару були вчителі початкових класів Черкаських загальноосвітніх шкіл № 4, № 6, №7, № 19, № 21, № 24, № 26.

На семінарах розглядалися наступні питання: родина як першоджерело формування особистості; морально-духовні якості індивіда як основа формування культури родинних взаємин; родина і закон; усвідомлення категорій «добра» і «зла» у сімейному житті; культура пам’яті, бажань, емоцій та мислення у родинних взаєминах; відповідальне батьківство та ін.

Під час семінарів вчителі здійснювали самодіагностику свого рівня культури пам’яті, бажань, емоцій та мислення за допомогою самодіагностичних тестів авторів М. Євтуха, Т. Черкашиної, Е. Піньковської, а також побудову індивідуальної програми розвитку за допомогою самодіагностичної таблиці «Леонардо» автора Е. Піньковської.

На основі матеріалів семінару вчителями розроблено та проведено заходи для учнів та їх батьків з питань культури родинних взаємин.

За результатами роботи семінару вчителі отримали відповідні сертифікати.